Súťaž Cena prof. Tesára

Cena prof. Tesára

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie (SSOK) pri ZSVTS, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied (ústarch sav) sa rozhodli založiť Cenu prof. Arpáda Tesára s cieľom oceniť prínosy pri rozvoji oceľových nosných konštrukcií v Slovenskej republike.

Cena sa udeľuje ako osobitný prejav uznania za prínosy v oblasti teórie, návrhu, realizácie a rekonštrukcie oceľových a oceľobetónových nosných konštrukcií osobám, kolektívom alebo inštitúciám.

Okrem hlavnej kategórie sa cena udeľuje aj v študentskej kategórii študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia za najlepšiu prácu v rámci súťaže študentských vedeckých a odborných krúžkov (ŠVOK), za diplomovú alebo doktorandskú dizertačnú prácu.

 

Súťaž o najlepšiu OK

Na tejto stránke sú uvedené ocenené slovenské konštrukcie na súťaži "O najlepšiu realizovanú  stavbu  s oceľovou  konštrukciou v  ČR a SR, ktorá sa pravidelne udeľuje v rámci českej a slovenskej medzinárodnej konferencie "OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY" za uplynulé obdobie.