Atrium Štúrovo

2. miesto v kategórii Občianskych stavieb

Dom nábytku – výstavné nábytkové štúdio, Bratislava

atrium7.jpg (40776 bytes) 

a)       Stručná charakteristika

bullet

koncepčné a konštrukčné riešenie:

        poschodová rámová konštrukcia so spojitými ŽB stropnými doskami

bullet

výpočet: prútová konštrukcia - rovinný rám

bullet

technológia výroby: prútové prvky zvárané a valcované

bullet

montáž: po líniových prvkoch, skrutkované spoje

bullet

spotreba ocele: 480 t

b)      Dátum dokončenia stavby: august 2003

c)       Údaje o spracovateľoch:

bullet

Architekt.riešenie: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

bullet

Realiz. projektu OK: Ingsteel s.r.o.

bullet

Výroba OK: Ingsteel s.r.o.

bulletMontáž OK: Ingsteel s.r.o.

 2. miesto v kategórii Priemyselné a technologické konštrukcie, rekonštrukcie:

Agócs, Z. a kol.: Most cez Dunaj medzi mestami Štúrovo - Ostrihom

Sturovo2.jpg (56751 bytes) 

Údaje o spracovateľoch:

Realizačný projekt:          

bullet

Dopravoprojekt a.s. Bratislava

bullet

Pont-Terv Budapešť

bullet

Stav. fakulta STU Bratislava

bullet

Steel OK Levice

Výroba OK:

bullet

Ganzacélzerkezet RT Budapešť, Maďarsko

bullet

Kazgép RT Budapešť, Maďarsko

Montáž OK:

bullet

Ganzacélzerkezet RT Budapešť, Maďarsko