PRIPRAVOVANÉ AKCIE 

september 2016

24. česká a slovenská medzinárodná konferencia, Oceľové konštrukcie a mosty 2015, Brno, Česká Republika s VUT Brno

 

október 2016

Bridges in Danube Basin

 

  USKUTOČNENÉ AKCIE 

 

bullet

22. - 23. október 2015  40. Aktív pracovníkov odobru OK, Oščadnica-Hotel Marlene

bullet

16. – 17. október 2014  39. Aktív pracovníkov odboru OK, Topolčianky

bullet

2.-4. Október 2013  38. Aktív pracovníkov odboru OK, Košice

bullet

26.-28. september 2012  23. česká a slovenská medzinárodná konferencia, Oceľové konštrukcie a mosty 2012

bullet

október 2011  37. Aktív pracovníkov odboru OK, Zochova chata – Modra, Harmónia

bullet

október 2010  36. Aktív pracovníkov odobru OK, Hotel Boboty – Terchová

bullet

október 2009  35. Aktív pracovníkov odobru OK, Štrba

bullet

23-25.  september 2009  22. česká a slovenská konferencia "Oceľové konštrukcie a mosty 2009"  Brno

bullet

29.  január 2009  Odobrný seminár "Teoretické a konštrukčné problémy kovových a spriahnutých mostov"  KKDK SvF STU v Bratislave

bullet

13.  november 2008  Odobrný seminár "Oceľ a drevo v nosných konštrukciách"  KKDK SvF STU v Bratislave

 

bullet

16. -17  október 2008  34. celoštátny aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou  "Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií "  Pezinok

bullet

30. január 2008 Odporný seminár "Lanové strechy a rekonštrukcie stavieb – Ing. Jozef Poštulka"  - SvF STU v Bratislave

bullet

3. - 5. október 2007 33. celoštátny aktív pracovníkov OK "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty" – hotel Marlene Oščadnica

bullet

26. september 2007 odborný seminár "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty"  KKDK SvF STU v Bratislave

bullet

14. - 16. november 2006 32. celoštátny aktív pracovníkov OK „Uplatňovanie oceľových, oceľobetónových a drevených konštrukcií a mostov vo výstavbe“ - Čingov

bullet

20. - 23. september 2006 sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou 21. česká a slovenská konferencia "Oceľové konštrukcie a mosty 2006"

bullet

8. - 9. februára 2006 sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Most APOLLO - piate premostenie Dunaja v Bratislave