21. česká a slovenská medzinárodná konferencia

 

 OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE A MOSTY 2006 

 

20.-23. september, 2006

Bratislava

 

     PODROBNÝ PROGRAM   

 

Miesto konania konferencie

Organizátori

Hlavné témy konferencie

Prezentácie so súhlasom autorov

Účastníci konferencie

Súťaž o najlepšiu oceľovú konštrukciu

 

 

bullet

 Miesto konania konferencie 

Konferencia sa konala na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity, neďaleko historického centra Bratislavy.

bullet

 ORGANIZÁTORI  

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie ZSVTS

Česká společnost pro ocelové konstrukce

Česká asociace ocelových konstrukcí 

Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta

Katedra kovových a drevených konštrukcií

Slovenská komora stavebných inžinierov

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 
bullet

 Hlavné témy konferencie 

Navrhovanie, teoretický výskum a experimenty

Materiál, výroba, kvalita, požiadavky

Normalizácia

Realizácie, montáž

Diagnostika, údržba, rekonštrukcie, protikorózna ochrana, požiarna odolnosť

Nový most cez Dunaj v Bratislave

 

bullet

 ÚČASTNíCI KONFERENCIE 

         

        

AGÓCS

Zoltán

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

ÁROCH

Rudolf

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

BAJER

Miroslav

VUT v Brně, FSv, ústav KDK

ČR

BALÁŽ

Ivan

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

BARNAT

Jan

VUT v Brně, FSv, ústav KDK

ČR

BENKOVÁ

Anna

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

BEZÁK

Anton

INGSTEEL, s. r. o.

SR

BEZÁK

Ivan

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

 

BODNAR

Péter

MSC Ltd.

H

BRODNIANSKY

Ján

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

BROŽ

Petr

Český svaz stavebních inženýrů

ČR

BUČEK

Peter

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

BUJŇÁK

Ján

KSKM Stavebná fakulta ŽU

SR

BUKOV

Daniel

Ing. Daniel Bukov OK TEAM

SR

CSÁDER

Ladislav

METRO Bratislava a.s.

SR

ČUDEJKO

Martin

ČVUT, SvF KODK

ČR

DJUBEK

Jozef

 

SR

DRAŠKOVIČ

Ferdinand

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

EGRTOVÁ

Jana

ČVUT, SvF KODK

ČR

ELIÁŠOVÁ

Martina

ČVUT, SvF KODK

ČR

FRANC

David

Ing. Antonín PECHAL, CSc.

ČR

GAŽO

Ladislav

INGSTEEL, s. r. o.

SR

GOCÁL

Jozef

KSKM, SvF ŽU v Žiline

SR

GUGUTSIDZE

George

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

HAPL

Vítězslav

ČVUT, SvF KODK

ČR

HÁŠA

Pavel

EXCON, a.s.

ČR

HENZL

Jan

ČVUT, SvF KODK

ČR

HLADÍK

Marek

voestalpine PROFILFORM s.r.o.

ČR

HLINKA

Richard

KSKM, SvF ŽU v Žiline

SR

HRÍBIK

Ján

DOPRASTAV, a.s., generálne riaditeľstvo

SR

CHLADNÝ

Eugen

 

SR

CHLADNÝ

Ján

INGSTEEL, s. r. o.

SR

CHLOUBA

J.

ČVUT, SvF KODK

ČR

JANDA

Marek

KONSTRUKCE Media, s. r. o.

ČR

JANOŠCOVÁ

Jana

KONSTRUKCE Media, s. r. o.

ČR

JORDÁNEK

Vladimír

Hutní montáže, a.s.

SR

JUHÁS

Pavol

KKDK Stavebná fakulta TU Košice

SR

KAČUR

Michal

voestalpine PROFILFORM s.r.o.

ČR

KALA

Zdeněk

VUT v Brně, FSv, ústav STM

ČR

KALA

Jiří

VUT v Brně, FSv, ústav STM

ČR

KÁLNA

Karol

Výskumný ústav zváračský

SR

 

KARKUS

János

Via-Pontis Ltd.

H

KARMAZÍNOVÁ

Marcela

VUT v Brně, FSv, ústav KDK

ČR

KLAS

Martin

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

KMEŤ

Stanislav

KKDK SvF TU Košice

SR

 

KOCHTOVÁ

Jitka

Construsoft s.r.o.

ČR

KÖNIG

Roman

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

ČR

KORBELÁŘ

Jaroslav

VPÚ DECO Praha, a.s.

ČR

KORBELÁŘOVÁ

Jarmila

PRAGOPROJEKT, a.s.

ČR

KOSTKA

Jozef

CEMDESIGN s.r.o.

SR

 

KOTSIS

Spyridon

Bauhaus-University Weimar

Germany

KROUPA

Pavel

ČVUT, SvF KODK

ČR

KŘÍŽEK

Jaromír

ČVUT, SvF KODK

ČR

KURÁŇ

Jozef

IKP Consulting Engineers, s.r.o.

ČR

KURČÍK

František

KSKM, SvF ŽU v Žiline

SR

LAPOS

Jozef

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

MAGURA

Martin

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

MAREK

Pavel

ÚTAM AV ČR

ČR

 

MARKOVIC

Nenad

Faculty of Civil Engineering Belgrade

Serbia

MARTINČEK

Mikuláš

 

SR

MAŤAŠČÍK

Miroslav

ALFA04 a.s.

SR

MELCHER

Jindřich

VUT v Brně, FSv, ústav KDK

ČR

MEŠKO

Patrik

CEMDESIGN s.r.o.

SR

NÁDASKÝ

Pavel

autor. stav. inžinier

SR

NOVOTNÝ

Marek

voestalpine PROFILFORM s.r.o.

ČR

ODROBIŇÁK

Jaroslav

KSKM Stavebná fakulta ŽU

SR

PÁLEŠ

Dušan

SPU Nitra, Mechanizačná fakulta, Katedra stavieb

SR

PALFI

Andrej

INGSTEEL, s. r. o.

SR

PALKOVIČ

Ján

INGSTEEL, s. r. o.

SR

PATYK

Jaroslav

Hutní montáže, a.s.

SR

PECHAL

Antonín

Ing. Antonín PECHAL, CSc.

ČR

 

PERLIŃSKI

Aleksander

Gdańsk University of Technology, Faculty of Civil and Enviromental Engineering

PL

PILGR

Milan

Fakulta stavební VUT v Brně

ČR

PLATKO

Peter

KKDK SvF TU Košice

SR

 

PÖFFEL

Zbyněk

Construsoft s.r.o.

ČR

POLÁKOVÁ

Markéta

HELIKA, a.s.

ČR

POŠTULKA

Jozef

EXPERTA

SR

PRAŽÁK

Aleš

HELIKA, a.s.

ČR

RECKÝ

Jozef

 

 

REPA

Jaroslav

STAVOKOV PROJEKT s.r.o.

SR

REPÁK

Marián

Hilti Slovakia s.r.o.

SR

ROTH

Oto

KKDK Stavebná fakulta TU

SR

ROTTER

Tomáš

ČVUT, SvF KODK

ČR

RYJÁČEK

Pavel

VPÚ DECO Praha, a.s.

ČR

SADOVSKÝ

Zoltán

ÚSTARCH SAV

SR

SALAJKA

Vlastislav

VUT v Brně, FSv, ústav STM

ČR

SANDANUS

Jaroslav

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

SEDLÁK

Eduard

Inžinierske stavby, a.s. Z06 Prešov

SR

SCHINDLER

Jiří

VPÚ DECO Praha, a.s.

ČR

 

SCHMIDT

György

MSC Ltd.

H

SCHNEIDER

Miloslav

I.K. Skyva s.r.o.

ČR

SKYVA

Jiří

I.K. Skyva s.r.o.

ČR

SLIVANSKÝ

Miloš

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

SÓGEL

Kristián

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

STUDNIČKA

Jiří

ČVUT, SvF KODK

ČR

SVOBODA

Jan

MCE SLANÝ, s.r.o.

ČR

SZABÓ

Gábor

ČVUT, SvF KODK

ČR

ŠEFČÍK

Michal

INGSTEEL, s. r. o.

SR

ŠKALOUD

Mirek

ÚTAM AV ČR

ČR

ŠMIDA

Tibor

Hilti Slovakia s.r.o.

SR

ŠTUJBEROVÁ

Magdaléna

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

TATARKO

Peter

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

 

TEUBENER

Antje

Bauhaus-University Weimar

Germany

TOMICA

Vladimír

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

ČR

VÁCHA

Jaroslav

EXCON, a.s.

ČR

VANKO

Marcel

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

VARGA

Dušan

Dopravoprojekt a.s.

SR

VENCL

Radim

ČVUT, SvF KODK

ČR

VIČAN

Josef

KSKM Stavebná fakulta ŽU

SR

VRANÝ

Tomáš

ČVUT, SvF KODK

ČR

WALD

František

ČVUT, SvF KODK

ČR

WALDER

Pavel

Hutní montáže, a.s.

SR

 

WUDTKE

Idna

Bauhaus-University Weimar

Germany

ZELENAJ

Anton

SPP a.s. Divízia Slovtransgaz

SR

ZÖRNEROVÁ

Marie

ÚTAM AV ČR

ČR

ZSIGMOND

Arpád

Dopravoprojekt a.s.

SR

ŽIVNER

Tomáš

KKDK Stavebná fakulta STU

SR

 

 
bullet

 súťaž 

Súčasťou konferencie je vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšiu oceľovú konštrukciu realizovanú za obdobie od poslednej konferencie. Súťaž organizujú a vyhlasujú v odbornej tlači Česká a Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie.