Up

ECCS - THE EUROPEAN CONVENTION FOR CONSTRUCTIONAL STEELWORK

 

ECCS je medzinárodnou federáciou národných asociácií, ktoré reprezentujú tento odbor v svojich krajinách. Úlohou ECCS je podporovať použitie ocele v oblasti konštrukcií prostredníctvom vhodných noriem a reklamných informácií. Tiež pomáha ovplyvňovať rozhodujúcich činiteľov prostredníctvom manažmentu pracovných komisií, prostredníctvom publikácií, konferencií a aktívnou reprezentáciou odboru v medzinárodných aktivitách v oblasti normalizácie, výskumu a vývoja, vzdelávania a nadnárodných zmluvných organizácií.

Pôvodne bola ECCS obmedzená na oblasť západnej Európy, postupne však zahŕňa aj niektoré východoeurópske asociácie medzi plnohodnotných členov, niektoré mimoeurópske organizácie ako pridružených členov a medzinárodné profesijné organizácie ako podporných členov.

Európske krajiny, kde ešte alebo už nepôsobia národné reprezentatívne organizácie , môžu byť počas obmedzeného obdobia zastúpené združením alebo firmou pôsobiacou v oblasti oceľových konštrukcií.

Členský poplatok plných členov na daný rok za počíta na základe ročnej tonáže oceľových konštrukcií vyprodukovaných za dva predchádzajúce roky plus paušálny poplatok. Noví členovia platia v období prvých piatich rokov tzv. prechodný poplatok, ktorý sa každoročne zvyšuje až na plnú hodnotu.

 

Výhody členstva

 

zastúpenie na medzinárodnej úrovni

prístup k technickým a reklamným materiálom za znížený poplatok alebo bezplatne. V súčasnosti je prístupných vyše 100 publikácií. Katalóg publikácií a obsahy sú na stránke www.steelconstruct.com

možnosť delegovať plných alebo korešpondenčných členov do niektorých z 30 reklamných, technických a odborných komisií a podkomisií a na Výročné zasadnutie.

organizovanie medzinárodných konferencií, seminárov a odborných podujatí so sponzorstvom ECCS

zúčastňovať sa každé dva roky Medzinárodnej súťaže o významnú zrealizovanú oceľovú konštrukciu

štvrťročný spravodaj ECCS a prístup k informáciám na webovej stránke ECCS vyhradený len členom

 

Komisie ECCS

 

1. Obchodné komisie

 

MC1

Multi-storey / High rise residential building

Mr. Alan Todd (UK)

MC2

Sustainability

Roger Plank (UK)

MC3

Bridges

Mr. Falko Schröter (DE)

MC4

Marketing

to be appointed

MC5

Marketing

Mr. Jo Naessens (LU)

 

2. Technické komisie

 

TC1

Structural Safety

G. Sedlacek (DE)

TC2

Aluminium Alloy Structures

G. Valtinat (DE)

 

Twg 2.1 Quality of Aluminium Alloys

S. Bompard (FR)

 

Twg 2.2 Strength and Stability

F. Mazzolani (IT)

 

Twg 2.3 Connections

F. Soetens (NL)

 

Twg 2.4 Fatigue

D. Kosteas (DE)

TC3

Fire

Dr.-Ing. P. Schauman (DE)

 

Twg 3.1 Editorial Group

P. Schauman (DE)

 

Twg 3.2 Material Properties

L. Twilt (NL)

 

Twg 3.3 Car Parks

J.B. Schleich (LU)

 

Twg 3.5 Harmonization of Tests

L. Twilt (NL)

 

Twg 3.8 Design Manual to EC1, 3 & 4

J.B. Schleich (LU)

TC6

Fatigue

A. Nussbaumer (CH)

 

Twg 6.1 Review of existing classification

B. Chabrolin (FR)

 

Twg 6.2 Methods of Assesment

O.D.Dijkstra (NL)

 

Twg 6.3 Recommendations for Good Design Practice

S. Piringer (AT)

 

Twg 6.4 Remaining Fatigue Life

K. Brandes (DE)

 

Twg 6.5 Hollow Sections

D. Dutta (DE)

TC7

Cold Formed Thin Walled Sheet Steel in Building

A.W.Toma (NL)

 

Twg 7.5 Practical Improvement of Design Procedures

A.W.Toma (NL)

 

Twg 7.8 Thin Walled Filled Composite Structures

H.D. Wright(USA)

 

Twg 7.9 Sandwich Panels and related subjects

 

TC8

Structural Stability

J. Lindner (DE)

 

Twg 8.2 Skeletal Structures

D.A.Nethercot (UK)

 

Twg 8.3 Plates

R. Maquoi (BE)

 

Twg 8.4 Shells

H. Schmidt (DE)

TC9

Manufacturing and Erection Standards

J.S. Allen (UK)

TC10

Structural Connections

F. Bijlaard (NL)

 

Twg 10.1 Connection Practice

M. Braham (LU)

 

 

H. Everts (NL)

 

Twg 10.2 Joints

J.P. Jaspart (BE)

 

Twg 10.3 Connectors

E. Piraprez (BE)

TC11

Composite Structures

R. Bergmann (DE)

TC13

Seismic Design

F. Mazzolani (IT)

 

Členovia ECCS

 

1. Plní

Austria
Ostereichischer Stahlbau Verband (ÖSTV)

Belgium
Agoria

Croatia
Hrvastska Zajednica za Metalne Konstruksije (HZMK)

Czech Republic
Ceska asociace ocelovych (Czech Constructional Steelwork Association) Masna 3a - Messrs. Pavel Juchelka & Tomas Merinsky CZ-7002 00 OSTRAVA

Denmark
Dansk Stalinstitut

Estonia
Estonian Constructional Steelwork Association (Eesti Teraskonstruktiooniühing), ESCA

Finland
Technology Insustries of Finland , HELSINKI

France
Syndicat de la Construction Métallique

Germany
Deutscher Stahlbau-Verband, DSTV

Hungary
Magyarorszagi Acelszerkezet-Gyartok-Epitok Szovetsège, MAGESZ 

Italy
Associazione fra i. cost in Acciaio

Luxembourg
Arcelor Building & Construction Support

The Netherlands
Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS)

Norway
Den Noske Stalgruppen, Norwegian Steel Association  

Portugal
Associaçao Portuguesa de construçao Metalica e Mistra - Cmm

Romania
APCMR

Slovak Association of Steel Construction (SASC)

Slovenia
Institut za Metalne Konstrukcije

Spain
ASCEM (Asociación de Estructuras Metálicas)

Sweden 
Swedish Institute of Steel Construction (SBI)

Switzerland
Stahlbau Zentrum Schweiz (SZS)

Turkey
TUCSA - Tuskish Constructional Steelwork Association

United Kingdom
British Constructional Steelwork Association (BCSA)

 

2. Asociovaní členovia 

Japan
Japanese Society of Steel Construction

Korea
Korean Society of Steel Construction

USA
American Institute of Steel Construction

 

3. Podporní členovia

ESSPG is supporting ECCS through the following companies :

Arcelor instead of ProfilArbed

Corus

Peine Träger

Dilligen

TKS

SSAB

Voest Alpine