AKTUÁLNY ZOZNAM ČLENOV

 

Čestní členovia:

Firemní členovia:

Ing. Vojtech BEHÚL, PhD.

Doc. Ing. Jozef DJUBEK, DrSc.

Prof. Ing. Eugen CHLADNÝ, PhD.

Ing. Ivan MÉSZAROŠ, PhD.

Ing. Augustín MRÁZIK, DrSc.

Ing. Julius SOKOLÍK

Doc. Ing. Vladimír VOŘ͊EK, PhD.  

Ingsteel spol. s r.o. Bratislava

Stavokov Projekt spol. s r.o. Trenčín

Recký s.r.o. Bratislava

Hescon s.r.o. Trenčín

Peikko Slovakia, s.r.o. Krážová nad Váhom

 

 

 

Individuálni členovia:

Aktualizuje sa                                       Aktualizuje sa