Sídlo spoločnosti:    

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností

Koceľova  15

815 94 Bratislava         1

Poštová adresa:    

Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU

Radlinského 11

813 68 Bratislava        

Predseda Spoločnosti:

Prof. Dr. Ing. Zoltán Agócs, PhD.  

zoltan.agocs@stuba.sk

Tajomník:

Ing. Martin Magura, PhD.

martin.magura@stuba.sk

Členovia Rady a Revíznej komisie:

Prof. Dr. Ing. Zoltán AGÓCS, PhD.  - predseda

doc. Ing. Anton Bezák, PhD. – podpredseda pre styk s praxou

prof. Ing. J. Vičan, PhD. - podpredseda pre zabezpečenie a rast členskej základne

doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD - podpredseda pre  organizovanie odborných akcií

Ing. J. Repa – podpr. pre  spolupr. s praxou - publik., propag. a inform. činnosť

doc. Ing. Ján. Brodniansky, PhD.

Ing. D. Bukov

Ing. R. Ároch, PhD

Ing. V. Behul, PhD.

prof. Ing. P. Juhás, DrSc.

Ing. Z. Sadovský, PhD.

Ing. J. Recký

Ing. J. Gocál, PhD.

prof. Ing. S. Kmeť, PhD.

 

Ing. J. Sandanus, PhD. – sekcia drevených konštrukcií

 

Ing. J. Odrobiňák, PhD – revízna komisia

Ing. P. Nádaský, PhD. – revízna komisia

Ing. M. Štujberová, PhD.  – revízna komisia

 

IČO:

  317 537 01