Sídlo spoločnosti:    

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností

Koceľova  15

815 94 Bratislava         1

Poštová adresa:    

Katedra kovových a drevených konštrukcií SvF STU

Radlinského 11

810 05 Bratislava        

Predseda Spoločnosti:

Doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.

rudolf.aroch@stuba.sk

Tajomník:

Ing. Martin Magura, PhD.

martin.magura@stuba.sk

Členovia Rady a Revíznej komisie:

Doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.  - predseda

Ing. J. Recký, PhD., EUR. ING. – podpredseda pre stykpraxou

Doc. J. Odrobiňák, PhD - podpredseda pre zabezpečenie a rast členskej základne

Prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD - podpredseda pre organizovanie odborných akcií

Prof. Ing. Ján. Brodniansky, PhD.

Ing. J. Gocál, PhD.

Ing. J. Repa

Doc. Ing. M. Štujberová, PhD.

 

Doc. Ing. J. Sandanus, PhD. – sekcia drevených konštrukcií

Ing. P. Nádaský, PhD. – revízna komisia

 

 

IČO:

  317 537 01