Katedry

Katedra Kovových a drevených konštrukcií SvF STU Bratislava

Katedra Kovových a drevených konštrukcií SvF TU Košice

Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF ŽU Žilina

 

Firemní členovia

Ingsteel spol. s r.o.

 

Hescon s.r.o. Trenčín

Peikko

 

 

 

Iné

www.structures.skOdborno-vedecký časopis 

ZSVTS - Zväz slovenských vedecko-technických spoločností 

ECCS - the European Convention for Constructional Steelwork

ECCSpublicationsInternetový obchod s knižnými publikáciami ECCS

Časopis KONSTRUKCE