Katedry

Katedra Kovových a drevených konštrukcií SvF STU Bratislava

Katedra Kovových a drevených konštrukcií SvF TU Košice

Katedra stavebných konštrukcií a mostov SvF ŽU Žilina

 

Firemní členovia

De Bondt Trenčín, spol. s r.o.

Ingsteel spol. s r.o.

Výskumný a vývojový ústav ŽSR , Žilina

Chemolak Smolenice a.s.

 

Hescon s.r.o. Trenčín

Peikko

 

Iné

 

ZSVTS - Zväz slovenských vedecko-technických spoločností 

ECCS - the European Convention for Constructional Steelwork

ECCSpublications – Internetový obchod s knižnými publikáciami ECCS

Časopis KONSTRUKCE

4Weld - for welding - všetko pre zváranie