Vítajte na stránke Slovenskej spoločnosti pre oceľové konštrukcie pri ZSVTS 

 

45. Aktív SSOK - 2020 je presunutý z dôvodu pandémie COVID-19 na rok 2021

Veľa zdravia!

 

 

Spoločnosť sa v roku 2019 stala garantom vedecko-odborného online časopisu

structures.sk

Nové čísla 1/2020 a 2/2020