konečná pozvánka

 šablóna na príspevok

 daňový doklad SR

 

 daňový doklad ČR

 

 34. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií

sa bude konať 15. - 17. 10. 2006 v Pezinku – Kučišdorfská dolina. Aktív organizačne pripravuje SSOK a Katedra kovových a drevených konštrukicí SvF STU v Bratislave